3W07230105 – Модельер пішуші

Тігуден бұрын өнімдерді дұрыс кесу керек, бұл пішушінің міндеті. Кесу қолмен қайшымен және пышақпен, престерде арнайы кескіштер (ең көп таралған аяқ киім өндірісінде), сондай-ақ автоматтандырылған пішу кешені. Олар жеке модельдеуді талап ететін ерекше күрделі, жоғары көркем киім бұйымдарына тапсырыстар қабылдау бойынша жұмыстар кешенін, жеке модельдеуді талап ететін ерекше күрделі және жоғары көркем киім бұйымдарын пішуге және жабуға материалдарды дайындау бойынша жұмыстардың барлық түрлерін орындайды; суретші – модельердің немесе Тапсырыс берушінің эскиздері бойынша жаңа үлгілерді әзірлеуге қатысады, киімнің аса күрделі модельдерін кесу кезінде біліктілігі анағұрлым төмен пішушілердің жұмысына басшылық жасайды; тігіншілерге жаңа материалдардан күрделі фасондарды өңдеу ерекшеліктері бойынша нұсқама береді; тігін өндірісі саласында кәсіпкерлік қызмет дағдыларын меңгерген; сән журналдарымен және каталогтарымен жұмыс істейді, сән дамуының үрдістерін талдайды.